Lista szkół - Gmina Kamienica Polska


Wybierz miasto:
szkoły Kamienica Polska
szkoły Osiny
szkoły Rudnik Wielki
szkoły Zawisna

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
Adama Ferensa 12
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273229
O ddział zamiejscowy w Zawisnej
69
42-260 Zawisna
telefon: 0343273621
Przedszkole
Konopnickiej 11a
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273219
Przedszkole oddział zamiejscowy w Kamienicy Polskiej
Marii Konopnickiej 226
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273306
Przedszkole oddział zamiejscowy w Osinach
Częstochowska 165
42-260 Osiny
telefon: 0343145328
Przedszkole oddział zamiejscowy w Rudniku Wielkim
Słoneczna 186
42-260 Rudnik Wielki
telefon: 0343273961
Zespół Szkół Gimanzjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej
Adama Ferensa 12 A
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343261123
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza - filia w Kamienicy Polskiej
Marii Konopnickiej 226
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273271
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza - filia w Osinach
Częstochowska 165
42-260 Osiny
telefon: 0343145328
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
Adama Ferensa 12 a
42-260 Kamienica Polska
telefon: 0343273304

1